Powrót do serwisu UTH Rad.
Aktualności - archiwum

Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane    

Studium Języków Obcych
Kierownik   
dr Galina Cisowska 

Radom, ul. Chrobrego 31

tel. +48 48 3617950

tel/fax +48 48 3617955

e-mail: sjo@uthrad.pl 
Studium
Wychowania Fizycznego
i Sportu
Kierownik   
st. wykł. mgr Piotr Bartnik 

Radom, ul. Chrobrego 29c

tel. +48 48 3617961

fax. +48 48 3617961

e-mail: swfis@uthrad.pl
                           

Centrum Eksploatacji
i Bezpieczeństwa Transportu


Dyrektor  
prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski

Radom, ul. Malczewskiego 29 

tel. +48 48 361 77 48 

www.ceibt.uniwersytetradom.pl

              

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji